De sprekende slang | Persstemmen

Het Parool: John Jansen van Galen recenseerde het boek met vijf sterren. 31 maart 2010

'De schrijver veroordeelt niet, dweept evenmin, zwelgt niet in nostalgie. Zijn stijl wordt getypeerd door souplesse, zijn toon door mildheid. Zo mogen meer boeken geschreven worden over de kleine godsdienstoorlogen die in de bolwerken van het Nederlands gereformeerdendom hebben gewoed.'

NRC Handelsblad Boeken: Bespreking door Jan Blokker . 2 april 2010

'Het is vooral een compacte monografie geworden van Oosterend - krap achthonderd inwoners, vijf kerken (...), en door de bevolking in eerbied en trots ook graag Jeruzalem genoemd. ... Dros is een zakelijk verteller, blijft altijd dicht bij de feiten. Des te onverwachter zijn de alinea's waarin hij de hypothese ineens vrij spel gunt.'

Trouw: Recensie door Paul van der Steen. 1 mei 2010

'Nico Dros heeft een goed oog voor kleine en sprekende anekdotes. Het verhaal van Oosterend maakt het effect van het conflict over de slang invoelbaarder dan welke beschrijving van exegetische haarkloverijen op synodaal niveau dan ook. De historicus plaatst de gebeurtenissen van destijds bovendien mooi in de geschiedenis van de religiebeleving door de jaren heen. Daarmee maakt hij duidelijk dat fundamentalisme geen onveranderlijk gegeven is, maar dat er sprake is van een soort getijdenwerking in de intensiteit van geloven.'

Literair Nederland: 2 recensies door Machiel Jansen en Hilde van Vlaanderen 1 juni 2010

De Volkskrant: Recensie door Gert J. Peelen. 12 juni 2010

'Nico Dros doet meeslepend verslag van de kerkscheuring in De sprekende slang, een voorbeeldig stukje lokale geschiedschrijving dat dienst kan doen als pars pro toto voor de kerkhistorie in Nederland en daarom terecht Een kleine geschiedenis van laaglands fundamentalisme als ondertitel meekreeg (...). Hij beschrijft de geschiedenis van het vissersdorp met veel humor en inlevingsvermogen, en aan de hand van de kerkgeschiedenis, van de Reformatie tot heden.' 

Reformatorisch dagblad: Recensie door A. Th. van Deursen. 26 juni 2010

'Dit boek kan nauwelijks bestemd zijn voor hen die zich thuis voelen bij het geloof dat door buitenstaanders fundamentalisme wordt genoemd... Het is meer een boek voor seculiere Nederlanders. Die worden door Dros redelijk objectief voorgelicht, afstandelijk weliswaar, doch zonder vijandschap of spot.' 

Voor interviews: zie De sprekende slang: Media