Boeken | Eiland van gisteren

Nico Dros

Eiland van gisteren

Verhalen over Texel


Tien verhalen in het eerste deel van Eiland van gisteren brengen de lezer terug naar een kleine rustieke samenleving zoals die ruim een halve eeuw geleden nog bestond. Deze omgeving bracht mensen voort die in hun denkbeelden en gedragingen nogal eigensoortig mochten heten. Ze figureren in montere vertellingen waarin stilaan het nodige begint mis te gaan. 

Het tweede deel van dit boek gaat over het eiland van ‘eergisteren’ gedurende de periode 1850-1925. De historicus neemt het woord over van de schrijver. Taferelen uit het dagboek van Jacob Huizinga maken ons vertrouwd met het streven van deze doopsgezinde vermaner zijn kerkvolk van strandroof, sterke drank en ontucht af te brengen. Er is het verhaal van Frerik van der Vis, een nauwelijks geschoold visserman en vrachtvaarder die zijn bewogen leven in een berijmd epos gestalte wist te geven. Het meest buitenissig was echter Floris Dekker, volksheld en manhaftig modderaar die de patriarch werd van een kleine gemeenschap in een kwijnende polder.

Behalve deze drie proeven van lokale geschiedschrijving bevat dit deel ook nog twee enerverende essays. Een over de samenlevingsvorm van de ‘oermient’ in de vroege, duistere middeleeuwen van het hoge noordwesten. 

Het andere essay betreft een levendige beschouwing over én exposé van het Tessels, een streektaal die op sterven na dood is. Toch zijn er gedurende de terminale decennia in dit dialect nog vele gedichten en verzen geschreven. Het boek besluit met een fijne bloemlezing hiervan.

Eiland van gisteren is geen boek over een idyllisch oord. Toch weet de auteur, geboren Texelaar, aan deze wereld, behalve drama en vlijmend leed, een zomerse sfeer en bekoorlijkheid te geven die een lezer blijmoedig stemt.

Nota bene: de beschouwing over de streektaal op het eiland met tal van curieuze uitdrukkingen en een reeks gedichten in het oude Tessels zijn ook te beluisteren op het YouTube kanaal van de auteur. Nico Dros leest ze zelf voor en geeft daarnaast ruimte aan andere dichters en zangers van het Tessels.

Youtube.com/@nwdros